Wat is eigenlijk het probleem?

Uit onderzoek naar aanleiding van de gedeeltelijk instorting van de parkeergarage Eindhoven Airport is gebleken dat de hechting tussen een prefab breedplaatvloer en het daarop in het werk te storten beton van groot belang is voor de constructieve sterkte van het vloersysteem. De ruwheid van het oppervlak tussen het prefab element en het beton is hierbij een belangrijke factor.

Sinds 2002 is, bij de productie van het type BubbleDeck breedplaatvloeren, zelfverdichtend beton toegepast. Ook andere fabrikanten produceren al geruime tijd op vergelijkbare wijze. Bij deze productiemethode is het oppervlak relatief glad waardoor eerder sprake kan zijn van onthechting en daarmee verminderde constructieve sterkte. Dit probleem kan zich met name bij afdracht – van krachten – via kolommen voordoen, een specifieke toepassing van dit vloertype. Er zijn uiteraard ook andere factoren van belang voor de vereiste constructieve sterkte.

 

Wie moet er onderzoek doen?

Dit is de eigenaar/gebruiker. Er geldt (nog) geen verplichting. Gemeenten zijn door voormalig minister Plasterk aangespoord gebouwen te inventariseren plus  bouwbedrijven, constructeurs en leveranciers (van breedplaatvloeren) om informatie te verstrekken.

De bouwer is in juridische zin geen partij tot een gebrek feitelijk is vastgesteld. Het is aan de eigenaar/gebruiker om een eventueel verborgen gebrek aanhangig te maken.

 

Welke gebouwen betreft het?

Gebouwen die na 1999 zijn opgeleverd waarbij breedplaatvloeren zijn toegepast met afdracht via kolommen. Woningen en woongebouwen vallen hier, gelet op de constructieve opbouw, buiten. Wel geldt een en ander voor meerlaagse constructies bij parkeergarages, winkels en dergelijke onder een woongebouw.

Het onderzoek betreft niet enkel bollenplaatvloeren, al dan niet van het type BubbleDeck.

 

Hoe verloopt een onderzoek?

Dit bepaalt de partij die het onderzoek uitvoert. Een belangrijke leidraad is het informatiedocument beoordeling veiligheid breedplaatvloeren bestaande bouw. Het ligt in de lijn der verwachting dat de tekeningen, berekeningen en andere specificaties worden gecontroleerd, informatie over de uitvoering en controle tijdens de bouw, de vloeren visueel worden geïnspecteerd en er ultrasone metingen worden verricht om eventuele holtes vast te stellen. Deze informatie kan aanleiding zijn voor het uitvoeren van kernboringen om een eventueel probleem met de hechting feitelijk vast te stellen.

 

Wat gebeurt er als er iets mis is?

Veiligheid is de hoogste prioriteit. Een gebouw met een onveilige vloer mag niet langer worden gebruikt. Indien mogelijk worden er tijdelijke maatregelen getroffen,  het tijdelijk verlagen van de belasting. Dit gebeurt door het stempelen van de vloer. Vervolgens kan een definitieve oplossing worden bepaald. Een methode voor het versterken van de vloer is het aanbrengen van lijmankers. Deze ankers worden aan de onderzijde van de vloer, door het oppervlak van het kritische deel van het aansluitvlak van elementen, bevestigd. Er zijn andere versterkingsmaatregelen in ontwikkeling.

 

Waarom deze website?

Op deze website brengen wij informatie over onderzoeken bij elkaar. Het betreft in de eerste plaats informatie uit publieke bronnen.

Het is een keuze van de Rijksoverheid op dit moment te volstaan met een oproep tot onderzoek en beperkte informatievoorziening.

 

Informatie geeft vertrouwen

In het nieuws lezen we de voor en tegens van onderzoeken. Met feitelijke informatie kan niets mis zijn. Het gaat over publieke veiligheid. Dat gebouwen worden onderzocht, de status van onderzoek, eventuele maatregelen en niet in de laatste plaats dat gebouwen veilig zijn! geeft het vertrouwen dat  adequaat wordt gehandeld.  Het ontbreken van duidelijke informatie roept vragen op.

 

Heeft u informatie geschikt voor publicatie? Laat het ons weten. Mail naar info@bouwdossier.nl.

Team Bouwdossier